DÖKME SIVI TAŞIMACILIĞI


Dökme Sıvı Taşıma Metotları;


Temel olarak 5 ayrı dökme sıvı taşıma metodu mevcuttur. Tüm diğer metodların değerlendirmeleri flexitank kullanımının getirdiği faydalar ve tasarruf dikkate alınarak yapılmıştır.


1. Flexitank :

 

 

2. Tanker Gemiler :

Avantajları : Düşük navlun maliyeti.

Dezavantajları : Her partide taşınacak miktar 1000 ton ve üzeri olmalı. Yükleme ve tahliye limanlarında özel tertibat gerektirmektedir. Uzun süren pomapalama operasyonu ve bunu getirdiği ek gözetim maliyetleri. Kontaminasyon riski taşıyan ürünler için uygun olmaması.

3. Gemi Dip Tankı

Avantajları : Düşük navlun maliyeti.

Dezavantajları : Konteynerizasyon nedeni ile temin güçlüğü. Yükleme ve tahliye limanlarında özel tertibat gerektirmektedir. Uzun süren pompalama operasyonu ve bunu getirdiği ek gözetim maliyetleri. Kontaminasyon riski taşıyan ürünler için uygun olmaması.

4. Tank Konteyner

Avantajları : Tehlikeli kargo taşınabilirlik.

Dezavantajları : Yüksek yatırm maliyeti nedeni ile yüksek kiralama ve işletme maliyeti. Dara ağılığnın normal konteynerin ağırlığından %50 daha fazla olması nedeni ile daha az ‘’payload’’. Yüksek boş geri dönüş maliyeti. İstenildiğinde temin edilememe.

5. 210 Litre sac varil veya diğer plastik kaplar

Avantajları : Kolay temin edilebilme. Düşük kontaminasyon riski. Alıcının fabrikasında depolama amaçlı kullanılabilme

Dezavantajları : Varillerin maliyeti. Kullanılmış variller ya hurdaya ayrılacak veya düşük fiyatla satılacaktır. Varilin kendi ağırlığından dolayı daha az ‘’payload’’. Yüksek varilleme ve dolum işçiliği. Yüksek yükleme ve tahliye maliyeti (konteynere).